PROJECTEN

Basisschool Aloysius, Maasland

Aanleg groen natuurschoolplein 2012

Basisschool de Groene Oase, Maasland

Aanleg groen natuurschoolplein 2014

Particulier, ....

Aanbrengen betonvloer in garage bij particulier 2008

Brasserie De Bosrand, ’s-Gravenzande

Aanleg buitenruimte 2009

Particulier, Maasdijk

Aanleg tuin bij particulier 2008

Scheepswerf De Haas, Maassluis

Snoeien populier op 29 meter hoogte

Particulier, De Lier

Kandelaberen treurwilg bij particulier 2010

Particulier, ’s-Gravenzande

Aanleg Jeu de Boules baan bij particulier

Begraafplaats, Vlissingen

Aanleg urnenmuur op begraafplaats 2007

Begraafplaats, Wateringen

Plaatsen keerwanden op begraafplaats 2013

Particulier, Maasdijk

Ingraven leidingwerk bij particulier 2010

Particulier, ’s-Gravenzande

Grondwerk bij particulier 2009

Gemeente Westland,

Aanleg gescheiden rioleringssysteem bij particulier i.o.v. Gemeente Westland

Verboon Maasland, Maasland

Aanbrengen van een halfverharding aan de Molenweg i.o.v. Verboon-Maasland en Hoogheemraadschap Delfland 2014

Begraafplaats, Zuidland

Drainagewerkzaamheden op een begraafplaats 2014

Particulier, Maassluis

Uitbreiden en ophogen van een betonvloer bij een particulier 2012